DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden 2021 tammi–syyskuussa tasaisesti. Kokonaisliikevaihto, matkaviestinliikevaihto ja käyttökate ovat nousussa ja 5G-tuotteiden suosio on jatkanut myönteistä kehitystään.

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–syyskuussa 2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 422 miljoonaa euroa (413).
 • Liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 705 miljoonaa euroa (690).
 • Käyttökate kasvoi 8 % ja oli 271 miljoonaa euroa (250).
 • Liiketulos laski 1 % ja oli 117 miljoonaa euroa (119).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 2 % ja oli 17,0 euroa (16,7).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä9) nousi ja oli 2 707 000 (2 706 000).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja TV) kasvoi 1 % ja oli 902 000 (895 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 28 000.

Toimitusjohtajan katsaus

Aloitin DNA:n toimitusjohtajana maanantaina 11. lokakuuta ja olen iloinen voidessani todeta, että jo ensimmäisessä talouskatsauksessani pääsen tarkastelemaan oikein myönteisiä kehityslukuja kuluvan vuoden ajalta. Läpi poikkeusajan jatkunut kehitys ei kuitenkaan rajaudu vain taloudelliseen menestykseen, vaan samalla ovat parantuneet myös liiketoimintamme vastuullisuus, asiakkaiden arkea helpottavat käytännöt ja mutkattomuus työnantajana. DNA:n arvot paistavat aidosti läpi kaikesta toiminnasta.

Talousluvuista havaitaan DNA:n liiketoiminnan kehittyneen vuoden 2021 tammi–syyskuussa vakaasti. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 2 % ja oli 705 miljoonaa euroa (690). Myös matkaviestinliikevaihtomme nousi 2 % ja oli 422 miljoonaa euroa (413). DNA:n käyttökate on kehittynyt vuoden aikana hienosti kasvaen 8 % 271 miljoonaan euroon (250). Vakaana pysytellyt liiketulos oli 117 miljoonaa euroa (119), mikä on 1 % laskua vertailukauteen.

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä on kasvanut 1 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 17,0 euroon (16,7). Kiinteän verkon liittymäkanta on kasvanut yhteensä 7 000 liittymällä. Laskua oli kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrässä, kun taas kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 28 000 liittymällä.

5G-mobiililiittymien myynti on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana selvästi. Tämä näkyy myös 5G-puhelinten kasvaneissa myyntimäärissä, sillä jo 70 % myymistämme puhelimista on 5G-kykyisiä. 5G-tuotteiden myyntiä edistää tietysti nopeasti rakentuva DNA:n 5G-verkko, jonka peitto tavoittaa jo yli puolet suomalaisista. Verkkopeiton nopea kehitys on edistänyt myös kiinteiden Koti 5G -liittymien myyntiä.

Kolmannen vuosineljänneksen päättyessä DNA:n henkilöstö oli yhä lähes täysmittaisesti etätöissä. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päätyttyä lokakuun puolivälissä päättyi myös DNA:n oma etätyösuositus, mikä oli välittömästi nähtävissä toimistojemme kasvaneessa käyttöasteessa. Vaikka DNA:n nykyaikaisten toimitilojen vetovoima ilahduttaakin minua, olen yhtä lailla tyytyväinen voidessani todeta, että DNA:laisilla säilyy jatkossakin vapaus valita itse, missä ja miten he haluavat työnsä tehdä. Se ei ole joko–tai vaan sekä–että.

Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa1–9/20211–9/2020Muutos, %1–12/2020
Liittymien ja liikenteen liikevaihto 383 3752 500
Yhdysliikenne ja inbound roaming 29 31-4 41
Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä 413 4052 541
Muu matkaviestinliikevaihto 9 816 11
Matkaviestinliikevaihto yhteensä 422 4132 552
Ei-mobiililiikevaihto 1),2) 123 1212 172
Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto 2) 545 5342 723
     
Kiinteä puhe         12         12-1         17
Kiinteä laajakaista ja TV 3)       117       1097      147
Datapalvelut          –            –  
Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 4)         19         22-12         29
Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä       148       1443      193
Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 5)         12         12-2         16
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä       160       1553      211
Liikevaihto yhteensä 6)       705       6902      932
 josta sisäistä laskutusta           –   
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja 2)       271       2489 330
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut       (0)           2-108 2
Käyttökate2),6),7)       271       2508 333
Poistot(153)(131)17 -181
Arvonalentumistappiot –             –   –  
Liiketulos2)       117119-1 151
     
Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %3836735
Käyttökate / liikevaihto, %3836636
Liiketulos / liikevaihto, %1717-416
     
Investoinnit 8)      117       224-48308
Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja         92  96-4171
     
Matkaviestinpalvelut:    
Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 9)    2 707    2 7060 2 694
 joista prepaid 10)       219       2181 209
Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia          –            –  0 
Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 11)      17,0      16,72 16,8
 josta postpaid-liittymistä, euroa      17,7      17,42 17,5
 josta prepaid-liittymistä, euroa 8,3 8,30 7,9
     
Kiinteät yhteydet:    
Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)    
– Kiinteät puhelinliittymät         28         33-14 31
– Kiinteä laajakaista       601       5735 584
– TV 3)       273       289-6 285
     
ARPU neljänneksellä – kiinteä puhe, euroa      39,3      37,26 42,1
ARPU neljänneksellä – kiinteä laajakaista, euroa      16,4      16,30 16,3
ARPU neljänneksellä – TV, euroa        7,5        6,221 5,9
 1. Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti.
 2. Tavaraliikevaihtoon (ei-mobiililiikevaihto) on tehty kertaluontoinen oikaisu vuoden 2021 aiemmin raportoituihin vuosineljänneksiin. Oikaisulla on negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mutta ei oleellista vaikutusta koko vuoden 2021 lukuihin syyskuun loppuun mennessä.
 3. TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV.
 4. Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.
 5. Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.
 6. Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–9/2020 ja samalla koko vuonna 2020.
 7. Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi syyskuussa 2020 uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 15 miljoonaa euroa tammi–elokuussa 2021.
 8. Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.
 9. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
 10. Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät.
 11. ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.

Lähde: STT Info
Kuva: DNA

Lue myös diginyt.fi sivuston OnePlus Nord 3 5G aihe.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *