Digitaalisten palvelujen eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden ensimmäinen valvontajakso on päättynyt ja valvonnan tulokset ovat valmistuneet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto havaitsi valvonnassa, että viranomaisten digitaalisten palvelujen saavutettavuudessa on suurta vaihtelua. Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 125 verkkosivustoa ja neljä mobiilisovellusta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo koko Manner-Suomessa, että mm. viranomaiset noudattavat digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia verkkosivustoissaan ja mobiilisovelluksissaan. Virasto toteuttaa valvontaa käsittelemällä käyttäjien tekemiä ilmoituksia ja tarkastamalla palvelujen saavutettavuutta omatoimisesti Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Saavutettavuusvaatimukset on määritelty EN 301 459 -standardissa, ja ne perustuvat pääosin kansainvälisiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin (WCAG-kriteeristöön).

Valvonnan perusteella palvelujen saavutettavuudessa oli runsaasti vaihtelua. Kaikista kattavassa valvonnassa tarkastetuista 20 palvelusta löytyi saavutettavuuspuutteita.

Tarkastustapoina olivat ns. yksinkertaistettu menetelmä, jossa verkkosivustot tarkastettiin automatisoidulla ohjelmalla, ja kattavavan valvonnan menetelmä, jossa tarkastus tehtiin asiantuntijatyönä. Vaikka automaattiset tarkastusohjelmat voivat tarkastaa monia teknisiä ominaisuuksia, suuri osa saavutettavuuspuutteista voidaan havaita vain ihmistyönä.

Verkkosivustojen ensimmäinen valvontajakso kattoi ajanjakson 1.1.2020–23.12.2021 ja mobiilisovellusten 23.6.–23.12.2021. Jatkossa valvontajaksot ovat yksivuotisia ja valvonnan tuloksista raportoidaan Euroopan unionille kolmen vuoden välein. Nyt ensimmäisestä valvontajaksosta annettu raportti sisältää saavutettavuusdirektiivin mukaisesti tietoja myös yksikön muusta toiminnasta, sidosryhmäkuulemisista ja tiedottamisesta.

Valvonta kattoi yhteensä lähes 130 viranomaisten digitaalista palvelua

Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti Manner-Suomen väkilukuun suhteutettuna aluehallintoviraston tuli tarkastaa valvontajaksolla yksinkertaistetulla menetelmällä 185 verkkosivustoa ja kattavalla menetelmällä 20 verkkosivustoa ja neljä mobiilisovellusta. Aluehallintovirasto saavutti tarkastuksissaan kattavan valvonnan edellytetyt määrät, mutta yksinkertaistetussa valvonnassa ehdittiin tarkastaa vain 105 verkkosivustoa, sillä testaamiseen käytetty ohjelmistokokonaisuus valmistui vasta lokakuussa 2021. Aluehallintovirasto jatkaa testausohjelmiston kehittämistä.

Mobiilisovellusten valvonnassa tarkastettiin kaksi iOS- ja kaksi Android-sovellusta.

Verkkosivustojen valvonnassa tarkastetut verkkosivustot jakautuivat seuraavasti:

 yksinkertaistettu valvontakattava valvonta
valtion verkkosivustot1414
suuralueiden ja maakuntien verkkosivustot135
kuntien ja seutukuntien verkkosivustot661
muut120

Tarkastettujen verkkosivustojen palveluntarjoajat jakautuivat maantieteellisesti NUTS2-luokittelun suuralueiden mukaan seuraavasti:

 yksinkertaistettu valvontakattava valvonta
FI1B: Helsinki-Uusimaa2414
FI1C: Etelä-Suomi242
FI1D: Pohjois- ja Itä-Suomi353
FI19: Länsi-Suomi221

Aluehallintovirasto toteuttaa tarkastettujen palvelujen tarjoajille myös palautekyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään saavutettavuusvalvonnan yksikön toiminnassa tulevina vuosina.

Saavutettavuusvalvonnan raportti on julkaistu aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan verkkosivuilla suomeksi. Ruotsinkielinen käännös julkaistaan sen valmistuttua, todennäköisesti helmikuussa 2022. Aluehallintovirasto tiedottaa laajemmin valvonnan ja kyselyn tuloksista alkuvuonna 2022.

Lähde: STT Info

2 thoughts on “Vuosien 2020–2021 verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden valvonnan tulokset: digipalvelujen saavutettavuudessa vaihtelua, puutteita löytyi”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *